Dataset

Natuurnetwerk Nederland - ontwerp

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Fryslan (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De NNN (voorheen EHS) is een samenhangend stelsel van natuurgebieden van internationaal of nationaal belang dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. De provinciale NNN is in Fryslân op perceelsniveau geometrisch begrensd. Daarbij is aangesloten op de oorspronkelijke begrenzing in het Streekplan (2007), maar dan met een actualisatie op grond van de nieuwe afspraken met betrekking tot natuur en de ecologische hoofdstructuur die met het rijk zijn gemaakt. De legenda-eenheden 'NNN water', 'NNN beheergebied' en 'NNN overige natuur' maken deel uit van de NNN. 'Natuur buiten NNN' maakt geen deel uit van de NNN.

Bestemmingspagina: http://fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=35182

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoportaal.fryslan.nl/binfo4/metadata/pgrThumbnails/NATUUR_PlanologischeEHS.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Natuurnetwerk_Nederland_-_ontwerp16991

OGC:WMS Publiek domein

https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/services/ProvinciaalGeoRegister/PGR2/MapServer/WMSServer

Natuurnetwerk Nederland - ontwerp

PGR:Natuurnetwerk_Nederland_-_ontwerp

OGC:WFS Publiek domein

https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/services/ProvinciaalGeoRegister/PGR2/MapServer/WFSServer

Natuurnetwerk Nederland - ontwerp