Dataset

NNN-beheergebieden (Omgevingsverordening 2016)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen
Bijgewerkt 05-07-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dit bestand bevat NNN-beheergebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de begrenzing vastgelegd en regels opgenomen ter bescherming van het Natuurnetwerk. Een deel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) bestaat uit beheergebieden. Dit zijn landbouwgebieden met natuurwaarden. De hoofdfunctie is landbouw. In deze gebieden stimuleren wij een aangepast agrarisch beheer gericht op behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Landelijk Gebied en Water, Provincie Groningen
E-mail: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

NNNBeheergebieden

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:NNNBeheergebieden

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer

OGC:WFS