Organisatie

Fryslan (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Friesland is een provincie in het noorden van Nederland
Logo Fryslan

109 datasets

 • Locatie van ganzenfoerageergebieden 2020-2021 in Fryslân. De dataset bevat zowel de algemene als de soortspecifieke aanvragen, de laatste inclusief looptijd (tot 1 mei of tot 1 juni). De soortspecifie...

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • Grenscontouren van het veenlandschap (2m-maaiveld) in Fryslân.

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
  • Bodem
 • Bestand met trailerhellingen in Fryslân

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
  • Cultuur en recreatie
  • Economie
  • Transport
 • Bestand met terpen in Fryslân.

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
  • Bodem
 • Dataset

  Stiltegebieden

  Kaart van de stiltegebieden in Fryslan. Dit zijn gebieden waarvoor regels gelden ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Bestand met de aardkundige periode-indeling in Fryslân. De periode van vorming (tijd) is een belangrijk criterium voor het indelen in hoofdlandschappen, evenals de inbreng van mensen, ook wel antropog...

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
  • Bodem
 • Betonning van vaarwegen in Fryslân, onder provinciaal beheer. Bevat onder andere de locatie van boeien en lichtopstanden (vaste bakens).

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
  • Cultuur en recreatie
  • Transport
 • Vrijwel alle bevaarbare waterwegen en meren zijn door ingenieursbureau MUG ingemeten op diepte. De meren met raaien om de 250 meter, de vaarwegen met een lengteraai en dwarsraaien om de 250 meter. Ook...

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
  • Cultuur en recreatie
  • Transport
 • Locaties van vuilwaterinnamestations in Fryslân, plus administratieve gegevens. Vuilwaterinnamestations zijn locaties waar de recreatievaart zich kan ontdoen van het vuile water.

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
  • Natuur en milieu
 • Bestand met dobben in Fryslân. Dit zijn depressies (kommen) in het Pleistocene landschap, geheel of gedeeltelijk gevuld met veen en gyttja. In de dobben, die door de mens zijn uitgeveend, komen meertj...

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
  • Bodem

Filter je resultaten