Zoeken

38 datasets

 • Deze dataset is samengesteld uit verschillende kaartlagen uit het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Het bevat 5 onderdelen: (1) het NNB (Natuur Netwerk Brabant) met (i) on...

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 09-05-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • In het natuurbeheerplan bestaat de categorie Bestaande_natuur_Enclave. Dit zijn percelen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB), die nog geen natuur zijn en waar agrarische activiteiten plaatsvinden. Ze z...

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 09-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • De categorie Nieuwe Natuur in het natuurbeheerplan is gecontroleerd mbt realisatiegegevens (verwerving/functieverandering en inrichting) uit de Voortgangs Rapportage Natuur (VRN). Dit resulteert in ee...

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 09-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Dit is de NNB(EHS) kaart waarin de subsidiemogelijkheden (verwerving/inrichting) van de Nieuwe- en bestaande natuur enclaves zijn opgenomen voor de stoplichtkaart en de GOB-subsidiekaart.

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 09-05-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • TOP-lijst verdroogde gebieden Zuid-Holland. Op de kaart staan de 21 prioritaire gebieden voor verdrogingbestrijding (de zogenaamde TOP-gebieden) waar verdroging wordt aangepakt op basis van de ILG-bes...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 08-05-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat zoekgebieden robuuste verbindingszones zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020.We realiseren robuuste verbindingszones tussen het Zuidelijk Westerkwartie...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 08-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • De EHS is een samenhangend stelsel van natuurgebieden van internationaal of nationaal belang dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. De provinciale EHS is in...

  Data eigenaar: Fryslan
  Bijgewerkt: 08-05-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat zoekgebieden robuuste verbindingszones zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels vastgelegd m.b.t. deze zones. W...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand gaat over de landschapsstructuur. Deze structuur wordt gevormd door kenmerkende gebieden met grote waarde voor het landschap. De landschapsstructuur is opgebouwd uit twee onderdelen: de Pr...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Landbouw, Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • In de provincie liggen twee belangrijke militaire oefenterreinen: de Leusderheide en de Vlasakkers. Deze terreinen hebben belangrijke natuurwaarden, mede dankzij het zorgvuldige beheer door het Minist...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Organisatie en beleid

Filter je resultaten

Status (1)
Bestuurslaag (1)
Taal van de metadata (1)
Bron catalogus (1)