Dataset

Loonkosten in de metaal- en elektrotechnische industrie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Met ingang van 1 december 2007 heeft het CBS de reeks indexcijfers van de loonkostenontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische industrie (LKM) beëindigd. Gepubliceerde gegevens, vanaf de start van de reeks in het 4e kwartaal van 2004 tot en met het 3e kwartaal van 2006, blijven op StatLine beschikbaar. De reeks wordt niet meer geactualiseerd.

De reden voor beëindiging is gelegen in kwaliteits- en continuÏteitsproblemen die onder meer voortvloeien uit de overgang in 2006 naar een andere bron voor de arbeid- en lonenstatistieken.

Mogelijke alternatieven voor de LKM-index zijn indexcijfers van de reeksen cao-lonen en contractuele loonkosten per uur. Deze reeksen zijn eveneens op Statline beschikbaar.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71056NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71056NED

Loonkosten in de Metalektro bedrag en index 4e kw 2004 = 100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71056NED

Loonkosten in de Metalektro bedrag en index 4e kw 2004 = 100