Dataset

Loonkosten in de metaal- en elektrotechnische industrie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Met ingang van 1 december 2007 heeft het CBS de reeks indexcijfers van de loonkostenontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische industrie (LKM) beëindigd. Gepubliceerde gegevens, vanaf de start van de reeks in het 4e kwartaal van 2004 tot en met het 3e kwartaal van 2006, blijven op StatLine beschikbaar. De reeks wordt niet meer geactualiseerd.

De reden voor beëindiging is gelegen in kwaliteits- en continuÏteitsproblemen die onder meer voortvloeien uit de overgang in 2006 naar een andere bron voor de arbeid- en lonenstatistieken.

Mogelijke alternatieven voor de LKM-index zijn indexcijfers van de reeksen cao-lonen en contractuele loonkosten per uur. Deze reeksen zijn eveneens op Statline beschikbaar.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71056NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71056NED

Loonkosten in de Metalektro bedrag en index 4e kw 2004 = 100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71056NED

Loonkosten in de Metalektro bedrag en index 4e kw 2004 = 100