Dataset

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur;(2000=100),1972-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat gegevens over indexcijfers van cao-lonen (per maand en per uur; exclusief bijzondere beloningen en inclusief bijzondere beloningen), indexcijfers contractuele loonkosten (per maand en per uur) en indexcijfers contractuele arbeidsduur. Daarnaast bevat de tabel gegevens over de ontwikkeling, berekend uit deze indexcijfers en het percentage afgesloten cao's. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:

  • cao-sector;
  • economische activiteit (SBI'93);
  • versie van de uitkomsten;
  • maanden, jaren en kwartalen. Voor de jaren 1972 tot en met 1999 zijn slechts in beperkte mate cijfers beschikbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972

Status van de cijfers: Alle cijfers van 1972 tot en met 2013 zijn definitief. De gegevens over 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 2 februari 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100) (zie paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70640ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70640ned

Cao-lonen, contractuele loonkosten per maand en per uur en contractuele arbeidsduur; indexcijfers (2000=100) naar cao-sector en SBI'93.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70640ned

Cao-lonen, contractuele loonkosten per maand en per uur en contractuele arbeidsduur; indexcijfers (2000=100) naar cao-sector en SBI'93.