Dataset

Personen met gestarte loonkostensubsidies (01-01-2005 - 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De component bevat gegevens over personen waarvoor in de verslagmaand een loonkostensubsidie is gestart. Met loonkostensubsidie wordt bedoeld de door de gemeente voor een tot de gemeentelijke re-integratiedoelgroep behorende persoon aan een werkgever verstrekte subsidie voor loonkosten. De subsidie mag ook via een re-integratiebedrijfzijn betaald. Van belang is dat de subsidie is te herleiden tot een persoon.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens zijn afgeleid uit de Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG). In deze statistiek wordt waargenomen welke re-integratietrajecten (waaronder loonkostensubsidies) door gemeenten zijn aangeboden om de afstand tot de arbeidsmarkt van personen uit de gemeentelijke doelgroep te verkleinen.

Populatie

Alle personen waarbij in de verslagmaand loonkostensubsidie is gestart.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080216dab

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset