Dataset

Geluidkaart hoofdspoornet 2011 (Lden)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Geluidkaart 2011 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (berekend volgens gewogen geluidsbelasting over een etmaal - Lden) wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet geluidhinder die voortvloeien uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

rivm:geluid_lden_spoor_2011

OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

rivm:geluid_lden_spoor_2011

OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint