Dataset

Geluidkaart hoofdspoornet 2011 (Lnight)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Geluidkaart 2011 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling

omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (geluidsbelasting voor de nachtperiode - Lnight) wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet geluidhinder die voortvloeien uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

rivm:geluid_lnight_spoor_2011

OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

rivm:geluid_lnight_spoor_2011

OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint