Datasets

19 datasets

 • Deze dataset bevat de locaties van alle strooiroutes binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie bevat elk record een ID en een prioritering. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen...

  Data eigenaar: Heemstede (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Bestand met de waterkwaliteitsmeetgegevens zoals gerapporteerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Landelijke Enquete Waterkwaliteit (LEW), het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen ...

  Data eigenaar: Informatiehuis Water (Waterschap)
  Bijgewerkt: 25-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Naar INSPIRE thema Hydrography - Network geharmoniseerd Nationaal Hydrologisch Instrumentarium netwerkschematisaties (NHI). Het netwerk applicatie schema bevat ruimtelijke objecten verbonden met een h...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-01-2023
  Thema:
  • Water
 • locaties van onderzochte of te onderzoeken bodemverontreining. Inclusief gesaneerde locaties en locaties waaruit onderzoek is gebleken dat er géén sprake is van verontreiniging (vlakken)

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Bodem
 • Ruwe ongevalideerde uurwaarden ozon (O3) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Ozon is een kleurloos tot lichtblauw gas en heeft een typisch prikkelen...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Ruwe ongevalideerde glijdende 24-uurswaarden fijn stof (PM10) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Stof is een verzamelnaam voor alle deeltjes, die i...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Ruwe ongevalideerde uurwaarden zwaveldioxide (SO2) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Zwaveldioxide is een kleurloos gas. Het wordt voornamelijk ge...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Ruwe ongevalideerde uurwaarden stikstofmonoxide (NO) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Stikstofmonoxide is een kleurloos gas. Stikstofmonoxide hee...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Ruwe ongevalideerde uurwaarden koolstofmonoxide (CO) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Koolstofmonoxide is een kleurloos en reukloos gas. Koolstof...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Ruwe ongevalideerde glijdende 24-uurswaarden fijnere fractie van fijn stof (PM2.5) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwalteit (LML). Stof is een verzamelnaam voor ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten