Organisatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)

Permanente linkGekopiëerd
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een Nederlands ministerie dat ontstond onder de naam Infrastructuur en Milieu onder het kabinet-Rutte I door een fusie van de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat met delen van het Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Logo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

9 datasets

 • Dataset met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vli...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 27-04-2023
  Thema:
  • Transport
 • Geluidkaart 2016 voor Schiphol in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor Schiphol wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet Luchtvaart die voortvloeien uit de Europes...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidkaart 2016 voor Schiphol in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor Schiphol (berekend volgens gewogen geluidbelasting over de nacht - Lnight) wordt invulling gegeven ...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De geluidkaart spoorverkeer is een kaart van Nederland waarop de kleur rond hoofdspoorwegen laat zien hoeveel spoorgeluid omwonenden horen. In 2007 is voor de eerste keer een geluidskaart vastgesteld....

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Geluidkaart 2011 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (berekend volgens gewogen geluidsbelasting over een etmaal - Lden)...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidkaart 2016 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (berekend volgens gewogen geluidbelasting over een etmaal - Lden) ...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds (gpp’s) voor hoofdspoorwegen en ook voor rijkswegen van kracht geworden. Gpp’s stellen een heldere grens o...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Geluid
 • Geluidkaart 2011 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (geluidsbelasting voor de nachtperiode - Lnight) wordt invulling g...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidkaart 2016 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die v...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 23-03-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu