Dataset

Geluidkaart hoofdspoornet 2011 (Lden)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Geluidkaart 2011 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (berekend volgens gewogen geluidsbelasting over een etmaal - Lden) wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet geluidhinder die voortvloeien uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

rivm:geluid_lden_spoor_2011

OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

rivm:geluid_lden_spoor_2011

OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint