Dataset

Geluidkaart hoofdspoornet 2016 (Lnight)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Geluidkaart 2016 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die voortvloeien uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Berekend volgens gewogen geluidbelasting over een etmaal (Lden) en over de nachtperiode (Lnight).

Over de kaart De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU geluidkartering en bevat geluidcontouren variërend tussen 50 en 75 dB in klassen van 5 db. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en online verschijnen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

lnight

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ienw/geluidskaartspoorwegennacht/v1/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

lnight

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ienw/geluidskaartspoorwegennacht/v1/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint