Dataset

Archeologische Landschappenkaart van Nederland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 02-05-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verwachte archeologische verschillen. Ze kunnen daarom helpen om archeologische verwachtingen toe te kennen. Daarnaast helpt de kaart om de juiste methoden en technieken te bepalen waarmee deze verwachte archeologische resten het beste kunnen worden opgespoord.

Bestemmingspagina: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/archeologische-landschappenkaart

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/8c05d3ac-9709-49d8-bbcb-8979aede11aa/attachments/arch_landschappenkaart.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

landschappenkaart_nl

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

landschappenkaartnl_hoofdlandschappen

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

landschappenkaart_nl

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

landschappenkaartnl_hoofdlandschappen

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

EASY (DANS)

HTML Onbekende licentie
Download: https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:168722

Via EASY wordt de complete set van GIS-bestanden (shape, MapInfo) inclusief documentatie aangeboden.