Datasets

16 datasets

 • De kaart geeft informatie over bodemkundige, geologische, geo-hydrologische en geomorfologische waardevolle objecten en/of processen in Zuid-Holland. Bestaande databronnen en inventarisaties zijn beoo...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand geeft de begrenzing weer van het Geopark De Hondsrug. Het beslaat een groot deel van Oost- en Midden-Drenthe, van de provinciegrens in het noorden naar het zuiden (Emmen en Coevorden), en ...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-05-2023
  Thema:
  • Bodem
 • Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifz...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-05-2023
  Thema:
  • Bodem
 • Dataset

  Breuken

  Lijnenbestand met breuklijnen. Een breuklijn is de snijlijnen van een geologische breuk met het aardoppervlak. Langs een breuk zijn de bodemlagen ten opzichte van elkaar verschoven. In Noord-Brabant i...

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit is de volledige digitale dataset bij het project ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’, uitgevoerd door Deltares, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, in o...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 11-11-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Dit is de digitale dataset van de cultuurhistorische elementen (punt- lijn- en vlakelementen), behorend bij het project ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’. De dataset is sa...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 11-11-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verwach...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 10-11-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • De 'Archeologische verwachtingskaart Maasdal' bevat een doorvertaling van de 'Geomorfogenetische kaart Maasdal' (GKM) naar archeologische verwachtingszones. Deze doorvertaling is tweeledig: 1) Een bas...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Geosites

  De 51 belangrijkste geosites van geopark De Hondsrug.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Ligging van beekleem en keileem in de provincie Drenthe. Deze leemsoorten zijn -als zijnde slechtdoorlatend- van invloed op onder andere de waterhuishouding van de bodem. De ligging en vorm van de lee...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem