Dataset

Archeologische Landschappenkaart van Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verwachte archeologische verschillen. Ze kunnen daarom helpen om archeologische verwachtingen toe te kennen. Daarnaast helpt de kaart om de juiste methoden en technieken te bepalen waarmee deze verwachte archeologische resten het beste kunnen worden opgespoord.

Landing page: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/archeologische-landschappenkaart

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wms?LAYERS=landschappenkaart:landschappenkaartnl_hoofdlandschappen&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=-98361.646875,218988.653125,389841.946875,707192.246875&WIDTH=400&HEIGHT=400
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

landschappenkaart_nl

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

landschappenkaartnl_hoofdlandschappen

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

landschappenkaart_nl

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

landschappenkaartnl_hoofdlandschappen

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschappenkaart/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

EASY (DANS)

HTML Onbekende licentie
Download: https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:168722

Via EASY wordt de complete set van GIS-bestanden (shape, MapInfo) inclusief documentatie aangeboden.