Dataset

Archeologische beleidsadvieskaart Walcherse gemeenten, bekende archeologische waarden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Archeologische beleidsadvieskaart van de Walcherse gemeenten voor wat betreft de bekende archeologische vindplaatsen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Archeologie/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Archeologie:geocmd_vstwrdwalvlk&styles=&bbox=19473.40234375,384949.34375,39791.0,401934.09375&width=768&height=642&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geocmd_vstwrdwalvlk

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Archeologie/wms?request=GetCapabilities

Archeologische beleidsadvieskaart Walcherse gemeenten

geocmd_vstwrdwalvlk

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Archeologie/wfs?request=GetCapabilities

Archeologische beleidsadvieskaart Walcherse gemeenten