Dataset

Droogmakerijen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (4)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Een droogmakerij is een drooggemalen voormalige plas of meer. De polders in de droogmakerijen hebben een rechtlijnige verkaveling en liggen meestal enkele meters lager dan het omringende gebied.
De dataset 'Droogmakerijen' bevat een landelijke kartering van droogmakerijen zoals die als type zijn gedefinieerd in de NAi Polderatlas. Deze droogmakerijen zijn verdeeld naar ontstaansperiode en kennen datavelden voor huidig polderpeil en jaar van droogmaking.
Bij deze dataset hoort de dataset Molens en Gemalen, die de bij de betreffende droogmakerij de maalinrichting(en) voor de droogmaking toont.

Bestemmingspagina: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/droogmakerijen

Contactinformatie
Naam: InfoDesk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
E-mail: info@cultureelerfgoed.nl
Website: https://www.cultureelerfgoed.nl
Telefoon: 033 4217456

Webservice

droogmakerijen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?

OGC:WMS

drgmk_molens_gemalen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?

OGC:WMS

droogmakerijen

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?

OGC:WFS

drgmk_molens_gemalen

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?

OGC:WFS