type-icon

Dataset

Zoeken

7 datasets

 • Beeldstanden van de Matrixborden hoofdwegennet (MSI) en bijbehorende snelle data intensiteiten en snelheidsdata hoofdwegennet (MRM) van Rijkswaterstaat worden sinds april 2017 doorgegeven in de open d...

  Data eigenaar: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Verkeer
 • Rijkswaterstaat stelt maandelijks de gegevens over de maximum snelheden op het Nederlandse wegennet beschikbaar. Er worden twee bestanden geleverd: één voor het hoofdwegennet (WEGGEG), één voor het on...

  Data eigenaar: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Verkeer
 • type-icon

  Dataset

  Droogmakerijen

  Een droogmakerij is een drooggemalen voormalige plas of meer. De polders in de droogmakerijen hebben een rechtlijnige verkaveling en liggen meestal enkele meters lager dan het omringende gebied. De d...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Landbouw
 • type-icon

  Dataset

  Caisson

  drijvend element dat in open water afgezonken kan worden om afsluitingen, kades e.d. te creëren.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • type-icon

  Dataset

  Deltawerken

  Het (niet aaneengesloten) gebied bestaat uit tien dammen, verspreid over Zeeland (andere onderdelen van de Deltawerken liggen in Zuid-Holland). Deze dammen vormen de ruggengraat van de Deltawerken. Di...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Trajecten waar dijkverbeteringen plaats zullen vinden

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Water, Ruimtelijke ordening
 • type-icon

  Dataset

  Coupure

  bij hoogwater af te sluiten opening in een dijk of een beermuur; gebruikt als doorgang voor weg of spoorlijn. Afsluiting meestal d.m.v. planken of schotbalken.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie

Filter je resultaten