Dataset

Droogmakerijen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 13/09/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Een droogmakerij is een drooggemalen voormalige plas of meer. De polders in de droogmakerijen hebben een rechtlijnige verkaveling en liggen meestal enkele meters lager dan het omringende gebied. De dataset 'Droogmakerijen' bevat een landelijke kartering van droogmakerijen zoals die als type zijn gedefinieerd in de NAi Polderatlas. Deze droogmakerijen zijn verdeeld naar ontstaansperiode en kennen datavelden voor huidig polderpeil en jaar van droogmaking. Bij deze dataset hoort de dataset Molens en Gemalen, die de bij de betreffende droogmakerij de maalinrichting(en) voor de droogmaking toont.

Landing page: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/droogmakerijen

Contactinformatie
Name: InfoDesk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Email: info@cultureelerfgoed.nl
Website: https://www.cultureelerfgoed.nl
Phonenumber: 033 4217456

Webservice

droogmakerijen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?

OGC:WMS

drgmk_molens_gemalen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?

OGC:WMS

droogmakerijen

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?

OGC:WFS

drgmk_molens_gemalen

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?

OGC:WFS