Dataset

Verdroogde gebieden 1999

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Geeft de verdroogde gebieden in Noord-Brabant weer en het type verdroging. De bestanden worden gebruikt voor de Rapportage Stand van Zaken verdrogingsbestrijding.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads