Resultaten: Inventarisatie per Ministerie

De data-inventarisatie is uitgevoerd van januari tot en met april 2018. Elke data-eigenaar heeft een Excel-sheet ontvangen met een overzicht van alle beschikbare datasets op data.overheid.nl. De data-eigenaren hebben deze Excel-sheet gecontroleerd en waar nodig aangevuld of aangepast. Ook hebben zij binnen de eigen organisatie gekeken of nieuwe datasets beschikbaar kunnen worden gemaakt als open data. Hierdoor is een reguliere kwaliteitscontrole gekoppeld aan de uitvraag naar nieuwe datasets. Bij de uitvraag zijn alle datasets geïnventariseerd met de volgende status: ‘beschikbaar’, ‘gepland’, ‘in onderzoek’ of ‘gesloten’.

Resultaten per departement

Ministerie van Algemene Zaken (Excel, 34,5Kb, 20 regels)
Ministerie van Algemene Zaken (komma-gescheiden CSV, 5,8Kb, 20 regels)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Excel, 128Kb, 226 regels)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (komma-gescheiden CSV, 90,5Kb, 226 regels)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Excel, 49,5Kb, 67 regels)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (komma-gescheiden CSV, 19,9Kb, 67 regels)

Ministerie van Defensie (Excel, 33,5Kb, 19 regels)
Ministerie van Defensie (komma-gescheiden CSV, 5,1Kb, 19 regels)

Ministerie van Economische Zaken/Landbouw (Excel, 129Kb, 17 regels)
Ministerie van Economische Zaken/Landbouw (komma-gescheiden CSV, 48,9Kb, 17 regels)

Ministerie van Financiën (Excel, 43,5Kb, 47 regels)
Ministerie van Financiën (komma-gescheiden CSV, 13,4Kb, 47 regels)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Excel, 695,5Kb, 1683 regels)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (komma-gescheiden CSV, 709,9Kb, 1683 regels)

Ministerie van Justitie en Veiligheid (Excel, 56,5Kb, 48 regels)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (komma-gescheiden CSV, 17,6Kb, 48 regels)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Excel, 98,5Kb, 141 regels)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (komma-gescheiden CSV, 59,6Kb, 141 regels)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Excel, 88Kb, 194 regels)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (komma-gescheiden CSV, 49,8Kb, 194 regels)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Excel, 74,5Kb, 67 regels)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (komma-gescheiden CSV, 47,9Kb, 67 regels)