Dataset

Bestand Bodemgebruik 2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/18/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het Bestand Bodemgebruik 2010 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2010. In 2014 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2015 is het Bestand Bodemgebruik 2012 gepubliceerd. Meer informatie kunt u vinden via https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/natuur-en-milieu/bestand-bodemgebruik.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=bbece924-9aab-4e00-8392-bce36b8f494e&fname=bbg800bij800_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bestand_bodemgebruik_2010_bodemgebruik

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wms/v1_0

bestand_bodemgebruik_2010_bodemgebruik

bestand_bodemgebruik_2010

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wms/v1_0

bestand_bodemgebruik_2010

bestandbodemgebruik:bestand_bodemgebruik_2010

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wfs/v1_0

bestand_bodemgebruik_2010

Bestand Bodemgebruik 2010

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/atom/index.xml

Download optie via Atom feed van totale dataset via PDOK

Documentation

CBS Bestand Bodemgebruik 2010 WMS

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms

CBS Bestand Bodemgebruik 2010 WMS

CBS Bestand Bodemgebruik 2010 WFS

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

CBS Bestand Bodemgebruik 2010 WFS