Dataset

Bestand Bodemgebruik 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het Bestand Bodemgebruik 2015 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2015. In 2021 is het Bestand Bodemgebruik 2017 gepubliceerd. Meer informatie kunt u vinden via https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/natuur-en-milieu/bestand-bodemgebruik.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=bbece924-9aab-4e00-8392-bce36b8f494e&fname=bbg800bij800_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bestand_bodemgebruik_2015_bodemgebruik

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/wms/v1_0?request=GetCapabilities

bestand_bodemgebruik_2015_bodemgebruik

bestand_bodemgebruik_2015

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/wms/v1_0?request=GetCapabilities

bestand_bodemgebruik_2015

bestandbodemgebruik:bestand_bodemgebruik_2015

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/wfs/v1_0?request=GetCapabilities

bestand_bodemgebruik_2015

Bestand Bodemgebruik 2015

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/atom/index.xml

accessPoint