Dataset

Aangehouden verdachten tot 25 jaar; woonregio, 2000-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel laat zien hoeveel aangehouden verdachten (12 tot 25 jaar) vanwege een misdrijf in een gemeente wonen.

Deze tabel toont het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep als het aantal verdachten van misdrijven per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder misdrijf waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van misdrijven. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsmisdrijven wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensmisdrijven en 1 maal in Geweldsmisdrijven.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens over aangehouden verdachten zijn beschikbaar van 2000 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2012 zijn definitief. De cijfers over 2013 zijn voorlopig. Het bronmateriaal wordt jaarlijks bijgewerkt met nagekomen of verbeterde gegevens.

Wijzigingen per 19 oktober 2016: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20162NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20162NED

Verdachten, regio, misdrijf, delict, vermogen, geweld, vernieling Gemeente, drugs, vuurwapen, verkeer, openbare orde, aangehouden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20162NED

Verdachten, regio, misdrijf, delict, vermogen, geweld, vernieling Gemeente, drugs, vuurwapen, verkeer, openbare orde, aangehouden