Dataset

Bedrijven; bedrijfstak, groeicategorie, leeftijd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot een aantal 1- en 2-digit bedrijfstakken. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar groeicategorie en bedrijfsleeftijd. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk jaar.

Deze tabel wordt hier gepubliceerd voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juli 2023: Cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Op grond van nagekomen informatie kunnen de cijfers over 2021 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 worden medio 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48051NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48051NED

Aantal bedrijven bedrijfstakken, leeftijd en groeicategorie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48051NED

Aantal bedrijven bedrijfstakken, leeftijd en groeicategorie