Dataset

Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer) (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 20/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer). De vestiging van milieuhinderlijke bedrijven vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Wij verwachten van gemeenten dat bij het inrichten van bedrijventerreinen de VNG-systematiek "Bedrijven en Milieuzonering" wordt toegepast. In onze optiek moeten nieuwe bedrijven die vallen in demilieucategorieen 4, 5 en 6 van de VNG-systematiek zich vestigen op daartoe geschikte regionalewerklocaties. Op dit moment is er voor dergelijke bedrijven fysieke en milieuhygienische ruimte op hetBargermeer in Emmen, het Energie Transitie Park in Wijster, Oevers D in Meppel, Europark,Buitenhaven e.o., Oude Vaart in Meppel, Buitenvaart I, De Wieken, Noord B in Hoogeveen enLeeuwerikenveld II in Coevorden en Werklandschap Assen-Zuid in Assen. Voor deze laatste tweeterreinen geldt alleen categorie 4.Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.

Contactinformatie
Name: Team Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K3_BEDRIJVEN_CAT456_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer) (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K3_BEDRIJVEN_CAT456_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer) (Omgevingsvisie 2014) (historie)