Dataset

Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer) (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer). De vestiging van milieuhinderlijke bedrijven vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Wij verwachten van gemeenten dat bij het inrichten van bedrijventerreinen de VNG-systematiek "Bedrijven en Milieuzonering" wordt toegepast. In onze optiek moeten nieuwe bedrijven die vallen in demilieucategorieen 4, 5 en 6 van de VNG-systematiek zich vestigen op daartoe geschikte regionalewerklocaties. Op dit moment is er voor dergelijke bedrijven fysieke en milieuhygienische ruimte op hetBargermeer in Emmen, het Energie Transitie Park in Wijster, Oevers D in Meppel, Europark,Buitenhaven e.o., Oude Vaart in Meppel, Buitenvaart I, De Wieken, Noord B in Hoogeveen enLeeuwerikenveld II in Coevorden en Werklandschap Assen-Zuid in Assen. Voor deze laatste tweeterreinen geldt alleen categorie 4.Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.AOV_K3_BEDRIJVEN_CAT456_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads