Dataset

Kerncijfers MKB; groeicategorie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over bedrijven met minder dan 250 werkzame personen in de Business Economy, dit betreft de sectie B-N, exclusief K, inclusief 95 (economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De cijfers zijn uitgesplitst naar groei dan wel krimp van het bedrijf. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers van de laatste vijf jaren zijn voorlopig. Overige cijfers zijn definitief. Voor internationale handel in goederen zijn de cijfers over 2015 niet precies vergelijkbaar met de cijfers over 2014, omdat in 2015 een vereenvoudigde bedrijfsopgave en een nieuwe wederuitvoerdefinitie hun intrede doen en er tevens diverse kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. De totale goederenuitvoer zou in 2014 ruim 16 miljard euro lager zijn geweest met methodebreuken. Bij de totale goedereninvoer gaat het om 9 miljard euro minder.

Wijzigingen per 30 maart 2023: Cijfers over 2021 en aantal bedrijven van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2022 en aantal bedrijven van 2023 zullen in oktober 2023 gepubliceerd worden.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48041NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48041NED

Bedrijvendemografie, faillissementen, arbeids- en financiële gegevens, MKB van het Business Economy uitgesplitst naar groeicategorie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48041NED

Bedrijvendemografie, faillissementen, arbeids- en financiële gegevens, MKB van het Business Economy uitgesplitst naar groeicategorie.