Dataset

Kerncijfers MKB; groeicategorie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat kerncijfers over bedrijven met minder dan 250 werkzame personen in de Business Economy, dit betreft de sectie B-N, exclusief K, inclusief 95 (economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De cijfers zijn uitgesplitst naar groei dan wel krimp van het bedrijf. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers van de laatste vijf jaren zijn voorlopig. Overige cijfers zijn definitief. Voor internationale handel in goederen zijn de cijfers over 2015 niet precies vergelijkbaar met de cijfers over 2014, omdat in 2015 een vereenvoudigde bedrijfsopgave en een nieuwe wederuitvoerdefinitie hun intrede doen en er tevens diverse kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. De totale goederenuitvoer zou in 2014 ruim 16 miljard euro lager zijn geweest met methodebreuken. Bij de totale goedereninvoer gaat het om 9 miljard euro minder.

Wijzigingen per 16 februari 2024: Cijfers over 2022 en aantal bedrijven van 2023 zijn toegevoegd. Door nieuwe inzichten zijn de cijfers over faillissementen herzien vanaf 2011 en is een deel van de cijfers gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2023 en aantal bedrijven van 2024 zullen in oktober 2024 gepubliceerd worden.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48041NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48041NED

Bedrijvendemografie, faillissementen, arbeids- en financiële gegevens, MKB van het Business Economy uitgesplitst naar groeicategorie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48041NED

Bedrijvendemografie, faillissementen, arbeids- en financiële gegevens, MKB van het Business Economy uitgesplitst naar groeicategorie.