Dataset

Productie van dierlijke mest per diercategorie per landbouwbedrijf (vanaf 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De cijfers omvatten, per diercategorie en per landbouwbedrijf, de productie van dierlijke mest als totaalgewicht, als gewicht per mineraal (stikstof, fosfaat en kali), inclusief gasvormige verliezen (ammoniak en overige stikstofverliezen). Per landbouwbedrijf wordt ook gegeven wat de toegestane plaatsingsruimte is voor stikstof en fosfaat (areaal landbouwbedrijf maal gebruiksnorm). Het databestand bevat indelingen naar regio (gemeenten, coropgebieden, provincies en landbouwgebieden) en naar agrarisch bedrijfstype.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De productie van stikstof, fosfaat en kali is berekend als een balans per dier: de opname van mineralen met het voer minus de vastlegging van mineralen in dierlijke producten, zoals melk, vlees en eieren volgens de gestandaardiseerde rekenmethodiek van de Werkgroep Uniformering Mest- en mineralencijfers (WUM). De gasvormige stikstofverliezen per dier zijn gebaseerd op het Nationale Emissiemodel voor de Landbouw (NEMA). De gebruikte uitgangspunten in de berekeningen worden jaarlijks gedocumenteerd in de artikelenreeks "Dierlijke mest en mineralen" (CBS) en in de reeks "Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest" (werkgroep NEMA).

Populatie

De doelpopulatie van de landbouwtelling: alle bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, met een minimale economische omvang van 3000 NSO (Nederlandse Standaard Opbrengst).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020994c

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier