Dataset

Productie van dierlijke mest per diercategorie per landbouwbedrijf (vanaf 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Bestuur
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De cijfers omvatten, per diercategorie en per landbouwbedrijf, de productie van dierlijke mest als totaalgewicht, als gewicht per mineraal (stikstof, fosfaat en kali), inclusief gasvormige verliezen (ammoniak en overige stikstofverliezen). Per landbouwbedrijf wordt ook gegeven wat de toegestane plaatsingsruimte is voor stikstof en fosfaat (areaal landbouwbedrijf maal gebruiksnorm). Het databestand bevat indelingen naar regio (gemeenten, coropgebieden, provincies en landbouwgebieden) en naar agrarisch bedrijfstype.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De productie van stikstof, fosfaat en kali is berekend als een balans per dier: de opname van mineralen met het voer minus de vastlegging van mineralen in dierlijke producten, zoals melk, vlees en eieren volgens de gestandaardiseerde rekenmethodiek van de Werkgroep Uniformering Mest- en mineralencijfers (WUM). De gasvormige stikstofverliezen per dier zijn gebaseerd op het Nationale Emissiemodel voor de Landbouw (NEMA). De gebruikte uitgangspunten in de berekeningen worden jaarlijks gedocumenteerd in de artikelenreeks "Dierlijke mest en mineralen" (CBS) en in de reeks "Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest" (werkgroep NEMA).

Populatie

De doelpopulatie van de landbouwtelling: alle bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, met een minimale economische omvang van 3000 NSO (Nederlandse Standaard Opbrengst).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020994c

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset