Dataset

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen dat in het bezit is van een geldig rijbewijs op peildatum 1 januari. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar rijbewijscategorie, leeftijd en woonprovincie van de rijbewijsbezitter. De cijfers zijn gebaseerd op het rijbewijzenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1-1-2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2024: De cijfers over 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers zullen jaarlijks verschijnen in het eerste kwartaal.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83488NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83488NED

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83488NED

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)