Dataset

Categorie 1 natuurgebieden verdringingsreeks watertekort (2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner BIJ12 (Overig)
Updated 04/08/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze historische versie uit 2020 van de landelijke dataset bevat de categorie 1 natuurgebieden uit de verdringingsreeks watertekort. Deze kaart hielp bij het herverdelen van schaars water op het moment dat er watertekorten optraden. In de Waterwet is vastgelegd hoe het schaarse water dan ingezet moet worden. In een verdringingsreeks krijgen bepaalde natuurgebieden hoge prioriteit om te voorkomen dat er door droogte in deze gebieden onherstelbare schade optreedt. Voorbeelden van schade zijn het inklinken van veen, verzilting of het sterven van vegetatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_CAT1/wms?layers=imna_cat1_categorie_1_natuurkaart&service=WMS&request=GetMap&WIDTH=250&HEIGHT=250&Format=image/png;%20mode=8bit&BBOX=-1000%2C300000%2C349000%2C650000&CRS=EPSG%3A28992
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

imna_cat1_categorie_1_natuurkaart

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_CAT1/wms?request=GetCapabilities

Categorie1 natuurgebied verdringingsreeks droogte

IMNa_CAT1:imna_cat1_categorie_1_natuurkaart

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.portaalnatuurenlandschap.nl/geoserver/IMNa_CAT1/wfs?request=GetCapabilities

Categorie1 natuurgebied verdringingsreeks droogte