Organization

BIJ12 (Overig)

Permanent linkCopied
BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving.
Logo BIJ12

25 datasets

 • De maatregelzone kernenergie geeft de zone aan waarbinnen bij een ongeluk evacuatie, jodiumprofylaxe of schuilen nodig is.

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 05/04/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • Deze historische versie uit 2020 van de landelijke dataset bevat de categorie 1 natuurgebieden uit de verdringingsreeks watertekort. Deze kaart hielp bij het herverdelen van schaars water op het momen...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 04/08/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Afstanden die gelden tussen risicobronnen en kwetsbare objecten. Een risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico) geeft aan hoe groot in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risic...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Ongevallen met passagiersschepen op zee, passagieersschepen of veerponten op binnenwater, watersportgebieden met grote aantallen zeilers, surfers en andere watersporters. De risicokaart toont waterspo...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • de risicokaart toont alle ongevallen die een gevaar opleveren voor degenen die in de tunnel aanwezig (kunnen) zijn. De risicokaart toont alle weg-, spoor-, tram-, lightrail- en metrotunnels langer dan...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • Ongevallen door vliegoperaties vanaf vliegvelden en militaire oefenterreinen. De risicokaart toont vliegvelden waarvoor zgn. LVL-maatscenario geldt (Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding op luchtvaa...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Transport weg

  Transport van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan waardoor de gevaarlijke lading kan ontbranden of exp...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Bij ongevallen gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eig...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • Situaties waar paniek in menigten en vestoring van de openbare orde voorzienbaar is. De risicokaart toont Locatiespecifieke en periodieke evenementen met bijeenkomsten van minstens 5000 personen per k...

  Data owner: BIJ12 (Overig)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning