Organisatie

BIJ12 (Overig)

Permanente linkGekopiëerd
BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving.
Logo BIJ12

9 datasets

 • De achtste Voortgangsrapportage Natuur (VRN) geeft informatie over de voortgang van de afspraken uit het Natuurpact. Deze dataset bevat de gegevens over de omvang en de ligging van natuurgebieden per ...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 25-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De Voortgangsrapportage Natuur (VRN) geeft informatie over de voortgang van de afspraken uit het Natuurpact. Deze dataset bevat de gegevens over de omvang en de ligging van natuurgebieden per 31/12/20...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 25-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De Voortgangsrapportage Natuur (VRN) geeft informatie over de voortgang van de afspraken uit het Natuurpact. Deze dataset bevat de gegevens over de omvang en de ligging van natuurgebieden per 31/12/20...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 25-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De Voortgangsrapportage Natuur (VRN) geeft informatie over de voortgang van de afspraken uit het Natuurpact. Deze dataset bevat de gegevens over de omvang en de ligging van natuurgebieden per 31/12/20...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 25-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Natuurbrand

  De risicokaart toont het risico op natuurbranden die door de aard van het beheer aanleiding kunnen geven tot een onbeheersbare brand. De risicokaart toont gemengd bos en naaldbosgebied met een aaneeng...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 21-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Deze landelijke dataset bevat de categorie 1 natuurgebieden uit de verdringingsreeks watertekort - versie 2020. Deze kaart helpt bij het herverdelen van schaars water op het moment dat er watertekorte...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kaart wordt voor heel Nederland de geschatte soortendiversiteit op basis van Rode-Lijstsoorten per kilometerhok in klassen weergegeven op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationa...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • Op de kaart wordt voor heel Nederland de geschatte soortendiversiteit per kilometerhok in klassen weergegeven op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De ...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Er zijn veel bedrijven met gevaarlijke stoffen die zo’n risico vormen. Het risico kan voor een groot of een...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening