Dataset

Vacature-indicator

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 08/16/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1999

Status van de cijfers: De gepubliceerde uitkomsten hebben gedurende zes maanden een voorlopig karakter, waarna deze definitief worden verklaard. Door later beschikbaar gekomen informatie kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige resultaten.

Wijzigingen per 16 augustus 2023: De methode voor het samenstellen van de Vacature-Indicator wordt herzien, en tot die tijd wordt deze tabel gepauzeerd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Nog niet bekend.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84287NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84287NED

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84287NED

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008