Dataset

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten januari 1998 - mei 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De vacature-indicator is een rekenkundig gewogen gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel) vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden. De vacature-indicator geeft een indicatie van de richting waarin de vacatures zich naar verwachting van de ondernemers zullen ontwikkelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998 t/m mei 2018

Status van de cijfers: Cijfers van 2018 zijn voorlopg, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2018; Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door een nieuwe tabel. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80900ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80900ned

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80900ned

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening