Dataset

Deelname vakanties; achtergrondkenmerken 2000-2001

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze publicatie zijn gegevens van de deelname aan vakanties naar achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden en bruto huishoudensinkomen opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2001.

Status van de cijfers De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2014 Deze tabel is stop gezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Is er een opvolger?

Deze tabel wordt opgevolgd door Deelname korte en lange vakanties naar persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37440

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37440

Deelname korte en lange vakanties naar achtergrondkenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37440

Deelname korte en lange vakanties naar achtergrondkenmerken.