Dataset

Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en andere mensen. In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten. Er is in de cijfers onderscheid gemaakt naar diverse persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en stemgedrag. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie “overige politieke partijen”.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71719ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71719ned

Vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en mensen Leeftijd, geslacht, opleiding

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71719ned

Vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en mensen Leeftijd, geslacht, opleiding