Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieverbruik 1981-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Deze tabel bevat de uitkomsten van het energieverbruik en de energie-opwekking bij het zuiveren van stedelijk afvalwater. De tabel bevat informatie over:
-de productie en het verbruik van biogas, onder andere voor elektriciteitsproductie en verwarming van het slibgistingsproces;
-het verbruik van aardgas, huisbrandolie en elektriciteit;
-warmteproductie door warm water of stoom;
-de productie van elektriciteit met behulp van biogas.
De uitkomsten worden gespecificeerd per type zuivering, per slibstabilisatiemethode en per grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1981 t/m 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juni 2015:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70155ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70155ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: biogasproductie, opwekking en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70155ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: biogasproductie, opwekking en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.