type-icon

Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 28/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • zuiveringstype;
  • grootteklasse van de capaciteit van de zuiveringsinstallaties;
  • klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;
  • provincie.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype en "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio".

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70156ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70156ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiverings - slib naar eindbestemming, per provincie of diverse technische kenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70156ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiverings - slib naar eindbestemming, per provincie of diverse technische kenmerken.