Dataset

Zuiveringskringen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 02/19/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een afbakening van de zone, waarbinnen al het afvalwater naar eenzelfde rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. De grenzen van het gebied hoeven zich niet te beperken tot de gemeentegrenzen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Zuiveringskringen ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service

Zuiveringskringen CSV

CSV CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service

Preview

Zuiveringskringen KML

KML CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service

Zuiveringskringen Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service