type-icon

Dataset

Zuiveringskringen

Permanent linkCopied
Owner Waterschap Drents Overijsselse Delta
License CC-0 (1.0)
Bijgewerkt 02/01/2021
Status Available
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (1)
  • Downloadable files (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Definitie

Een afbakening van de zone, waarbinnen al het afvalwater naar eenzelfde rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. De grenzen van het gebied hoeven zich niet te beperken tot de gemeentegrenzen

Contactinformatie
Naam: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Email: info@wdodelta.nl
Website: https://www.wdodelta.nl/

Webservice

Zuiveringskringen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-0 (1.0)

https://services6.arcgis.com/BZiPrSbS4NknjGsQ/arcgis/rest/services/Zuiveringskringen_opendata/FeatureServer

Zuiveringskringen Feature Service

Downloadable files

Zuiveringskringen CSV

Downloadable files CSV CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service

Preview

Zuiveringskringen KML

Downloadable files KML CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service

Zuiveringskringen Shapefile

Downloadable files SHAPE CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service