Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/22/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • zuiveringstype;
  • klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2024: Deze tabel is aangevuld met cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2024 verschijnen in maart 2026.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83400NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83400NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming per zuiveringstype en droge stofklasse,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83400NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming per zuiveringstype en droge stofklasse,