type-icon

Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 31/01/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83434NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83434NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming, per regio,

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83434NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming, per regio,