Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; kenmerken installaties, 1981-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Webservice (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. De tabel geeft een telling van de aantallen en capaciteit van de stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, per zuiveringstype, naar de volgende selecties:

 • toegepaste methode van fosfaatverwijdering.
 • toegepaste methode van stikstofverwijdering.
 • toegepaste methode van slibstabilisatie (vergisting/demineralisatie).
 • toegepaste methode van slibontwatering.
 • type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
 • grootteklasse indeling op basis van capaciteit, nationale indeling.
 • grootteklasse indeling op basis van capaciteit, volgens EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties", zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70151ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70151ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type oppervlaktewater en grootteklasse.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70151ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type oppervlaktewater en grootteklasse.