Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 02/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft een telling van de aantallen en capaciteit van de stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, per zuiveringstype, naar de volgende selecties:

  • toegepaste methode van fosfaatverwijdering.
  • toegepaste methode van stikstofverwijdering.
  • toegepaste methode van slibstabilisatie (vergisting/demineralisatie).
  • toegepaste methode van slibontwatering (de dimensie methode van slibontwatering is in 2018 uitgebreid met een nieuw item: Schroefpers).
  • type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2021: De tabel is aangevuld met cijfers over 2019. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83398NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83398NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type ontvangend oppervlaktewater.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83398NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type ontvangend oppervlaktewater.