Dataset

Kenmerken van afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en instellingen (01-01-1993 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit databestand bevat gegevens van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's) bij bedrijven en instellingen. Het gaat om kenmerken als type zuiveringsinstallatie, de capaciteit ervan, de provincie waarin het ligt, de economische activiteit van bijbehorende bedrijf/instelling, de bestemming van het gezuiverde afvalwater (effluentbestemming) en voorzieningen in het zuiveringsproces die de samenstelling van het afvalwater en zuiveringsslib beïnvloeden (slibstabilisatie, slibontwatering en verwijdering van stikstof en fosfaat).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Op grond van CBS-voorschiften voor geheimhouding mogen de resultaten naar economische activiteit (SBI) alleen op afdelingniveau (2-digit) of hoger worden gepubliceerd. Uitzondering is de voedingsmiddelen industrie (SBI 2008-code 10), omdat daar op een lager niveau gepubliceerd mag worden.

Populatie

Particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's) bij bedrijven en instellingen

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020af73

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier