Dataset

Lucht - Omgevingsverordening - Binnenvaart verbod op ontgassen vlakken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 05/09/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit vlakkenbestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeen houdende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit een ladingtank van een binnenschip. Hiermee wordt aangesloten bij overeenkomstige regelingen van andere provincies. De regeling loopt vooruit op een definitieve regeling voor de milieu hygiënische aspecten van het ontgassen in internationaal verband. Dit deel van de omgevingsverordening is dus tijdelijk van karakter en zal met de totstandkoming van een internationale regeling en hieruit voortvloeiende nationale regelgeving komen te vervallen. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 15 december 2021, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVE_Binnenvrt_verbod_ontgas_v.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVE_Binnenvrt_verbod_ontgas_v

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

POVE_Binnenvrt_verbod_ontgas_v

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

OmgevingsVerordening

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

accessPoint