Dataset

Wlz-zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties; leveringsvorm

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de uitgaven aan en het volume van langdurige zorg ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.

De cijfers worden uitgesplitst naar leveringsvorm zorg en zorgzwaartepakket (zzp) en zorgvorm. Bij de leveringsvormen verblijf en volledig pakket thuis wordt het zorgzwaartepakket verder uitgesplitst naar verblijf met of zonder dagbesteding en behandeling; voor de overige basisprestaties verblijf en zorgvormen wordt deze uitsplitsing niet gemaakt. De leveringsvorm deeltijdverblijf is vanaf 2020 beschikbaar. Bij de leveringsvorm modulair pakket thuis worden de cijfers niet uitgesplitst naar met of zonder dagbesteding en behandeling. Bij de leveringsvormen verblijf, deeltijdverblijf en volledig pakket thuis worden de uitgaven uitgesplitst naar type zorg.

De cijfers zijn afkomstig van het Zorginstituut en zijn gebaseerd op goedgekeurde declaraties op persoonsniveau die door de zorgkantoren worden doorgestuurd via Vektis.

De cijfers in deze tabel zijn een voortzetting van de tabellen 'Zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties' en 'Zorgzwaartepakketten; uitgaven/volume op basis van declaraties' (zie paragraaf 3), die cijfers over AWBZ/ Wlz-uitgaven en volume van zorg in natura bevatten voor de periode 2010 t/m 2019, en gebaseerd waren op declaraties van gerealiseerde zorg door zorginstellingen aan zorgkantoren, afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Vanwege de overgang op een nieuwe databron kan er een trendbreuk zijn tussen de stopgezette en nieuwe tabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018 Voor 2018 en 2019 zijn alleen gegevens over de periode januari-december (oftewel jaarcijfers) beschikbaar; vanaf januari-juni 2020 worden cumulatieve kwartaalcijfers over delen van het jaar gepubliceerd.

Status van de cijfers: De kwartaalcijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2023: Voorlopige cijfers over de periode januari tot en met juni 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers over de periode januari tot en met september 2023 worden in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40079NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40079NED

Uitgaven aan en het volume van langdurige zorg ten laste van de Wlz Leveringsvorm zorg, zorgzwaartepakket/zorgvorm, dagbesteding/-behandeling

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40079NED

Uitgaven aan en het volume van langdurige zorg ten laste van de Wlz Leveringsvorm zorg, zorgzwaartepakket/zorgvorm, dagbesteding/-behandeling